Android

Browser history in android phonr

Dit houdt mij bezig. Als ik van mijn android mobile browser (in casu Samsung Internet) cookies, history etc. wis, en ook zelfs van de app de hele cache wis, is dan mijn browsergeschiedenis nergens weggeschreven in het geheugen van mijn telefoon of toch wel? Zo ja, wist een factory reset dit soort data dan totaal? Dank

Antwoorden (0)