Uitleg TV termen

Entertainment channel

Hertz

De term Hertz (Hz) geeft aan hoe vaak het beeld op het scherm per seconde wordt ververst. Met andere woorden; iedere seconde komen er 50 (50Hz), 100 (100Hz) of meer beelden voorbij, afhankelijk van het aantal Hz. Omdat alle content die we op tv bekijken 60Hz of 50Hz is, en voor films 24Hz, moet je tv er frames bij verzinnen wanneer het aantal Hertz van de tv hoger ligt dan 50Hz, 60Hz of 24Hz van de content. Het erbij verzinnen van de frames is niet per definitie slecht; een hoger aantal Hz zou het beeld namelijk veel vloeiender weergeven en ‘motion blur’ verwijderen. Maar, er zijn ook geluiden dat hogere refresh rates artifacts (Rare vormen in het beeld waarbij vooral randen van objecten vertekend zijn) kunnen creëren door het toevoegen van extra frames.

Motion blur: Wanneer een object snel voorbij komt, wordt het op het filmbeeld (frame) uitgesmeerd en daarmee onscherp weergegeven op je TV.

Vaak wordt er wel gedacht dat hoe meer Hz, des te beter het beeld, maar dit wordt nogal eens ter discussie gesteld. Onderzoeken en ervaringen wijzen uit dat tv’s met 240Hz of meer soms zelfs als irritant ervaren worden en tv’s met 60Hz vaak juist heel erg fijn om te kijken. Het is persoonlijk, maar het is absoluut niet altijd een voordeel of een reden om voor een bepaalde tv te gaan. Het wordt door velen als een marketingstunt gezien (het probleem van ‘motion blur’ zou al niet meer bestaan), dus vergeet het aantal Hz snel als je het ziet en focus op andere dingen.

Lees meer over het verschil tussen frame rate en refresh rate.

Interlaced / Progressive

We zien allemaal de volgende specificaties wel eens staan; 1080p, 720p, 1080i, etc. We weten wat de 1080 en 720 inhouden, namelijk de resolutie van het beeld, maar wat houden die ‘p’ en ‘i’ nu eigenlijk in?

Hierboven hebben we al besproken wat het aantal Hz inhoudt – hoe vaak het beeld per seconde wordt ververst. De content die je op je TV bekijkt is opgenomen met een bepaald aantal Hz. Nu zijn er voor het verversen van het beeld van deze content twee verschillende technieken. Als eerste is er interlacing (bijv. 1080i). Dit houdt in dat een beeld van bijvoorbeeld 50Hz (standaard voor HD uitzendingen) 50 keer per seconde wordt ververst, in twee verschillende delen: eerst één voor de oneven beeldlijnen en daarna één voor alle even beeldlijnen. Aan deze techniek kleeft echter een groot nadeel; hoe groter het beeld, des te duidelijker de verschillende beeldlijnen. Bovendien, wanneer een beeld snel beweegt zal door het tijdverschil het beeld met de even beeldlijnen op een andere plek geprojecteerd worden. Hierdoor kan er artifacting optreden; Rare vormen in het beeld waarbij vooral randen van objecten vertekend zijn. de-interlacing, een techniek die op nieuwe tv’s of rand-apparatuur als Blu-ray spelers aanwezig is, kan dit probleem verhelpen. Bij deze techniek worden de even en oneven lijnen door middel van software in één keer volledig op het scherm weergegeven wat het beeld scherper en vloeiender ogend weergeeft. De modernere naam voor deze techniek is progressive scan. Nieuwere films (vooral Blu-ray films) en HD tv-uitzendingen maken vaak al gebruik van progressive scan in de opnamen, waardoor er geen de-interlacing meer hoeft plaats te vinden in je tv en het beeld, zonder tussenkomst van software of andere technieken, in één keer weergegeven wordt op je tv.

Kortom, Bij progressive video worden alle beeldlijnen in één keer opgebouwd. Dit in tegenstelling tot interlaced video, waarbij eerst de even, en daarna de oneven lijnen worden weergegeven. Maar wat is er nu eigenlijk beter? Wellicht is het verschil tussen interlaced en progressive niet zo groot, maar over het algemeen geeft progressive toch een rustiger beeld. Bij snellere bewegingen van het beeld is er de mogelijkheid dat je bij interlaced artifacts zult zien, maar dit is vooral een probleem bij lagere verversingssnelheden van ongeveer 25Hz. Bij 50Hz of 100Hz zal je dit verschijnsel nauwelijks zien.

Crosstalk

Crosstalk is een probleem dat je bij nieuwe 3D tv’s soms tegen kunt komen. Wanneer beelden voor het linker en voor het rechter oog niet goed van elkaar gescheiden worden kun je soms spookbeelden (crosstalk) zien. Het ene oog ziet dan een gedeelte van het beeld voor het andere oog. Dit geeft een verminderd 3D-effect. Tot nu toe is dit probleem met name bij lcd/led tv’s geconstateerd en er moet gezegd worden dat dit niet altijd het geval is, maar voor kan komen bij bepaalde scenes of lichtomstandigheden.

Meer informatie

Meer informatie, verkoopadviezen en tips over home cinema systemen, lcd tv’s, plasma tv’s, receivers, luidsprekers, Smart tv’s, oled tv’s, digitale televisie en streaming technieken vind je in onze uitgebreide Homecinema Informatiegids.