Interview: Bill Low (AudioQuest) over Folk Hero en Mythical Creatures

29 juli 2021 + 10 minuten 0 Reacties
Audioquest
FWD award

In dit artikel heeft Werner Ero gesproken met AudioQuest-eigenaar Bill Low. Het is een vraaggesprek met de nodige diepgaande maar ook humoristische wendingen, waardoor de onlangs geïntroduceerde Folk Hero en Mythical Creatures serie luidsprekerkabels ook eens vanuit andere invalshoeken kunnen worden bekeken. 

Verbeteringen uit onverwachte hoek

Sommige gesprekken verlopen heel anders dan je vooraf kunt inschatten. Soms komt dit doordat het eigen verwachtingspatroon niet helemaal aansluit bij wat de geïnterviewde persoon op dat moment kwijt wil. Maar veel leuker en zeker ook spannender wordt het wanneer blijkt dat deze hoofdpersoon heel anders tegen de materie aankijkt dan de meeste anderen. Dit laatste is het geval wanneer ik op een mooie dag in de lente van 2019 bij Rhapsody in Hilversum een exclusief interview met AudioQuest eigenaar Bill Low mag afnemen. Een vraaggesprek met de nodige diepgaande maar ook humoristische wendingen, waardoor de onlangs geïntroduceerde Folk Hero en Mythical Creatures serie luidsprekerkabels ook eens vanuit andere invalshoeken kunnen worden bekeken. 

Op het moment dat je bijzondere mensen uit de audio industrie daadwerkelijk voor de eerste keer of zoals in het geval van Bill Low zelfs al voor de derde keer mag ontmoeten, is er iedere keer opnieuw het gevoel wat een voorrecht het eigenlijk is om met dit soort visionairs van gedachten te mogen wisselen. Zeker voor wat betreft AudioQuest is het niet overdreven om te stellen dat deze fabrikant wereldwijd tot de allergrootste en meest succesvolle ondernemingen binnen zijn eigen marktsegment behoort. Het lastige van zo’n ‘ster’ positie, is dat je wel steeds weer opnieuw je eigen lat nog weer hoger moet zien te leggen om blijvend succesvol te zijn. Hoe gaat dit Amerikaanse merk met deze druk om en hoe zorgen ze dat hun vernieuwingen een werkelijke vooruitgang bevatten, zonder dat dit omslaat in slechts veranderen om te veranderen? In het geval u hem nog niet kent, verwacht u vast dat de hoogste baas van zo’n toonaangevende onderneming een strak in het pak gestoken en constant op zijn smartphone kijkende zakenman betreft. Maar niets blijkt minder waar wanneer het Bill Low betreft. Want deze lange en tengere ras muziekliefhebber, blijkt behalve goed benaderbaar, ook bijzonder vriendelijk, enthousiast, intelligent en buitengewoon goed in staat om zijn gedachten in woorden om te zetten. 

Garth Powel

‘Hallo Werner, goed je weer te zien en wat leuk om te horen dat je onlangs je tanden in onze twee nieuwe topluidsprekerkabelseries hebt gezet. Zoals je zelf ook hebt ervaren zijn zowel de klankmatige eigenschappen als de opzet van deze kabels substantieel anders en vooral op een nog hoger peil gebracht dan je van ons gewend bent. Hoewel ik zelf uiteraard ook het nodige aan deze twee nieuwe series heb bijgedragen, wil ik de meeste credits toch aan medeontwerper Garth Powell toeschrijven. Want hetgeen hij in de meest recente generatie AudioQuest stroomproducten heeft doorgevoerd, is in aangepaste hoedanigheid nu ook in onze nieuwe luidsprekerkabels geïmplementeerd. Zoals je weet heeft onze werkwijze sinds de beginfase in de jaren tachtig, zich vooral getypeerd door de belangrijke ontdekking dat bepaalde geleiders en wijzen van twisten, steeds opnieuw voor een wezenlijk ander geluid konden zorgden. In die jaren was nog niets wetenschappelijk onderbouwd en dat was op dat moment zowel een voordeel als een nadeel. Want juist in die periode heb ik geleerd dat het gehoormatige resultaat altijd belangrijker is dan de theoretische onderbouwing. Maar doordat ik eigenlijk meer wetenschapper ben dan techneut, besefte ik wanneer ik een echte volgende stap wilde maken, ik ook een hele goede techneut in mijn team nodig had. Mijn eerste contact met Garth was in 2003. Hij werkte in die jaren voor een grote commerciële producent van stroomproducten, waarbij hij indruk op mij wist te maken door zijn out of the box denkwijze bij het aanpakken van een breed scala aan typerende problemen. Ondanks onze totaal verschillende achtergronden, bleek dat we wel opmerkelijk goed met elkaar van gedachten konden wisselen en begrip konden opbrengen voor elkaars problematiek. Daarna gingen er vijf jaren voorbij, totdat we op de CEDIA van 2008 elkaar opnieuw ontmoeten. Na deze tweede ontmoeting bleven we wel contact houden en op het moment dat Garth zijn vooruitstrevende ideeën niet meer voldoende bij zijn toenmalige werkgever kon realiseren, volgde op mijn verzoek in 2012 zijn overstap naar AudioQuest.’

Nieuwe stroomproducten

‘Doordat ik door onze eerdere gesprekken goed op de hoogte was waar hij aan had gewerkt, maakte ik de vertaalslag om een aantal van deze nog niet geëxploiteerde ideeën binnen ons AudioQuest pakket te implementeren. Een compleet nieuwe fase brak aan, want het ging om een reeks stroomproducten die we nooit eerder op de markt hadden gebracht en waarin we op dat moment ook maar weinig ervaring mee hadden. Wat het voor Garth buiten het in hem gestelde vertrouwen extra ‘leuk’ en interessant maakte, was dat ik geen tijdlimiet wilde stellen! In een normale situatie moet je daar natuurlijk enorm voorzichtig in zijn, want nieuwe ontwikkelingen kunnen enorme geldbedragen opsouperen. Maar wie hem kent, weet dat ik over zijn effectiviteit geen zorgen hoefde te maken. Zelf kan ik eerlijk gezegd best lang ‘mierenneuken’ om een bepaald concept steeds verder te perfectioneren, terwijl Garth zo’n beetje het omgekeerde is en feitelijk alleen maar de stand full speed kent. Na drie jaar ontwikkeltijd was het dan eindelijk zover en werd het revolutionaire Niagara 7000 lichtnetfilter of beter gezegd Low-Z Power Noise-Dissipation System, in 2016 geïntroduceerd. In dit eerste model waarbij Garth helemaal los heeft mogen gaan, zijn op diëlectric gebaseerde stroomisolatie transformatoren toegepast. Het is dus geen conventioneel lichtnetfilter wat de stroomtoevoer verminderd, maar een oplossing waarbij een transiënt stroomleveringscorrectie zorgdraagt voor een opmerkelijke 90 ampère stroom reserve. Hierdoor zijn zelfs zeer krachtige eindversterkers tijdens de meest zware pieken nog steeds ongehinderd in staat om zonder dynamiekcompressie te presteren. Een van de ‘geheimen’ van dit ontwerp betreft de ontwikkeling van 21-octaafs Ultra-Linear Noise-Dissipation Technology. Een extreem breedbandige storingsonderdrukking met een veel effectievere werking dan de meeste concurrenten. Daar is een hoge onderdrukking in slechts enkele gebieden aanwezig, terwijl andere eveneens belangrijke gebieden juist ongemoeid worden gelaten.’

Vertaalslag naar signaalkabels

‘Gelijktijdig met de ontwikkeling van de inmiddels verschillende Niagara modellen, liep ook de ontwikkeling van een compleet nieuwe generatie stroomkabels. Visueel kun je deze modellen meteen herkennen aan de verschillende in elkaar gevlochten geleiders. Maar net als bij de Niagara modellen hebben we ook onze gepatenteerde Noise-Dissipation Technology in deze nieuwe kabelgeneratie geïmplementeerd, met dezelfde heilzame werking tot gevolg. Een derde aspect is dat hoewel de meer serieuze netsnoeren vaak wel een lage gelijkstroomweerstand bezitten, ze ook de stroomtoevoer hinderen of comprimeren doordat hun karakteristieke impedantie de pieken in de stroomtoevoer beperkt. Al onze nieuwe stroomkabels zijn dus heel bewust ontworpen om geen karakteristieke impedantie te bevoordelen. Bij de vertaalslag naar signaalkabels bleek het niet mogelijk deze technologie 1:1 over te nemen. Op zich ook logisch want aan stroomverwerking of signaalgeleiding worden immers heel andere eisen gesteld. Wat we echter wel konden overnemen omdat dit ook bij signaalkabels speelt, is onze Zero technologie. Want of een versterker nu met buis of transistor werkt en ongeacht zijn werkingsklasse, de bronimpedantie van de versterker en de belastingimpedantie van de luidspreker komen nooit overeen. De karakteristieke impedantie van de luidsprekerkabel is een volgende boosdoener in een sterk gecompromitteerd niet-lineair elektrisch circuit. Bij AudioQuest hebben we altijd verklaard dat alle kabels schade veroorzaken omdat de uitvoer nooit zo goed is als de invoer. Door de karakteristieke impedantie van een luidsprekerkabel weg te nemen, is de AudioQuest ZERO-technologie een ongekend grote stap om die schade te verminderen. Het hoorbare resultaat bevat grotere en vooral moeiteloze dynamische contrasten, betere transiëntweergave en bas impulsen die ogenschijnlijk moeiteloos worden weergegeven omdat de kabel de muziek niet elektrisch beperkt. Het bekende en door mij bedachte DBS (Dielectric-Bias System) is uiteraard ook in deze nieuwe kabelseries toegepast, maar door Garth heb ik de werking wel kunnen maximaliseren. Ik wil er niet teveel over kwijt, maar wel dat het nu anders is geconfigureerd (op de positieve ader) en het samen met ons nieuwe speciaal voor luidsprekerkabels aangepaste door koolstof gelineariseerde (extreem breedbandige) Noise-Dissapation System, enorm veel hoogfrequente rommel en ruis elimineert. Natuurlijk worden ook bij deze kabels weer onze bekende massieve geleiders van massief koper al dan niet in combinatie met zuiver zilver en met beiden gepolijste oppervlakken ingezet. Maar door voortschrijdend inzicht komen we ook steeds verder om de meest optimale kabelgeometrie per model steeds dichter te benaderen. Voeg daarbij een hoogfrequente ‘val’ als aanvulling voor ons DBS systeem, een speciale ‘Bass’ kabel waardoor ieder van deze nieuwe modellen de voordelen van bi-wiring nu eens echt kunnen laten horen en niet onbelangrijk speciaal voor deze nieuwe generatie ontworpen connectoren die het laatste restje prestatie ongehinderd kunnen doorgeven.’  

Questcooker

Geheel onverwacht maar daardoor niet minder leuk, is de onthulling van Bill dat AudioQuest sinds kort een speciale cable cooker heeft ontworpen voor de wereldwijde grote distributiecentra. Het is een zeer specialistisch apparaat voorzien van zelf ontworpen algoritmes waarmee door een uitgekiende combinatie van frequenties en stroomsterkten, verschillende soorten kabels in 37 uur tijd naar hun absolute top kunnen worden gebracht. Vanaf heden vindt dit inbranden bij alle AQ producten vooraf plaats. Waarbij de goedkopere typen in bulk voor de montage op de spoel worden behandeld, terwijl de luidsprekerkabels vanaf de Folk Hero Robin Hood per afgemonteerde kabel wordt uitgevoerd. Bill: ‘Het verschil tussen een onbehandelde en behandelde kabel moet je echt horen om het te kunnen geloven. Daarom zou leuk zijn als je nog een keer een korte test zou kunnen doen om deze verschillen voor jouw lezerspubliek te beschrijven. Het maakt gewoon echt heel veel uit en is bovendien een permanente transformatie.

Ontwikkelingsluisteren

‘Net als wij bij AudioQuest en het team van Rhapsody heeft ervaren, heb ook jij tijdens jouw test uitvoerig met onze nieuwe kabels kennis kunnen maken. Naar wat ik van jou gehoord heb, was je ook verbaasd over de grote voortgang die we hiermee hebben bereikt. Dit keer niet zozeer de ‘standaard’ aspecten van alleen maar (weer) meer informatie of details horen, maar veel meer een stap vooruit op gebieden als beleving, textuur, omhulling en dynamische kracht. Ik vind overigens dat de plezierfactor in audioproducten vreemd genoeg opvallend vaak het kind van de rekening is. Natuurlijk zijn nieuwe informatie of andere ‘gepimpte’ deelgebieden in muziek beter waarnemen leuk. Maar wat mij zelf zo aantrekt is juist de samenhang van alle parameters in het grote geheel. Want is het doel van iedere serieus audiosysteem niet om de muzikanten in hun opnameruimte voor je ogen weer tot leven te wekken? Een optreden waarbij je zo min mogelijk met de techniek wilt worden geconfronteerd en zoveel mogelijk door het optreden en uitvoering zelf kan worden meegenomen? Dat is wat mij betreft al sinds de eerste dag het uiteindelijke doel van ieder AudioQuest product en we komen gelukkig ook steeds dichter bij dit doel. Tijdens de ontwikkeling van onze producten luister ik trouwens naast conventionele hele puur en tijd- en fasecorrecte systemen, overigens het liefst liggend op een lekker bed! In liggende toestand kun je jezelf namelijk het beste ontspannen, terwijl de vervelende stereoscheiding waarbij je eigenlijk te sterk geluiden van links en rechts (stereo) ervaart, grotendeels verdwijnt en de ruimte informatie beter waarneembaar is. Wat trouwens dodelijk is voor echt ontspannen van muziek genieten, is het aanbieden van een te grote hoeveelheid informatie. Ik bedoel daarmee dat de informatie die wordt aangeboden, zoveel mogelijk van artefacten en ongewenste accenten dient te worden ontdaan. Daardoor kan het rationeel beleven uiteindelijk worden omgezet in echte emoties. Hoe beter je dit precaire proces beheerst, des te dichter kun je uiteindelijk bij het ultieme genieten komen. De Folk Hero en nog meer de Mythical Creatures luidsprekerkabelseries, zijn het beste wat we tot op heden op dit gebied hebben weten re realiseren. Daarbij is de grootste vooruitgang wat mij betreft het loskoppelen van het reproductiegevoel, met daaraan toegevoegd een fantastische tonale en ruimtelijke gelaagdheid in perfecte harmonie met een heel bijzonder panoramische ambiance gevoel, waarbij niets onnatuurlijk wordt opgeblazen en de toegenomen kracht en sonoriteit in het laagbereik nog de kers op de taart zijn.’ 

‘Eenvoudige’ uitvoering?

Uiteraard wil ik dit feestje niet ruw gaan verpesten door aan het eind nog even te gaan muggenziften. Maar toch wil ik nog wel kwijt dat hoewel de constructie en montage van de kabels zoals altijd bij AudioQuest uitstekend is, het mij toch best verbaasde dat zelfs deze kostbare topmodellen in grote lijnen dezelfde uitstraling bezitten als de veel goedkopere modellen. Is dit een bewuste keuze? Bill: ‘Ik begrijp jouw opmerking en ‘consternatie’ natuurlijk heel goed en het is inderdaad een bewuste keuze geweest. In basis draagt het bij aan de naadloze merkherkenbaarheid en het feit dat we geen nodeloze opsmuk wensen die verder niets bijdraagt aan de geluidskwaliteit. Maar de voornaamste reden is toch dat het een technische achtergrond bezit. Want ook al toont het vele speciale kunststof misschien niet zo ‘edel’ als de vaak blinkende metalen onderdelen van de concurrentie, kunststof is wel anti-magnetisch en ieder van deze delen is vooral gemaakt voor maximale (elektrische) prestaties. Wij menen verder dat het bij ieder geval onze producten, altijd om het maximaal haalbare prestatieniveau voor het gevraagde bedrag moet gaan. Aan hoge prijzen met een kostbaar uiterlijk maar een lager prestatieniveau heeft immers niemand wat. Behalve als je liever naar je kabels kijkt dan er naar luistert! Hahaha…’ 

Conclusie

Met deze laatste wijze woorden besluit ik mijn interview van deze (h)eerlijk gedreven en vooral gepassioneerde ontwerper en eigenaar van het toonaangevende AudioQuest. Een man die al jaren op rustige en verstandige wijze samen met zijn zeer ervaren team een enorm assortiment A/V kabels, stroomproducten, slimme dac’s, hoofdtelefoons en nog veel meer nuttigs op de markt brengt die duidelijk meer dan de som der delen zijn. Vooral heel erg knap en zeker ook prettig voor u als consument is de opvallend grote consistentie in het complete programma. Dit toont niet alleen aan dat men hier bijzonder veel verstand van zaken heeft, maar ook dat uw zuurverdiende geld goed is besteed en dat iedere duurdere kabel ook daadwerkelijk echt beter presteert.

Reacties (0)