Veiligheid en beveiliging

Kunt u meer aandacht geven aan digitale veiligheid, bijv. bij ‘smart homes’?

Ik zie veel artikelen over bijvoorbeeld ‘smart home’, maar in geen daarvan lijkt ‘digitale veiligheid’ voldoende of serieuze aandacht te krijgen. Kunt u dat in de toekomst meer aandacht aan geven?
In NL bijv. was recent enige opschudding door mogelijke afschakel risico’s van Chinese omvormers: https://www.security.nl/posting/762453/VVD+wil+opheldering+over+risico+Chinese+zonnepanelen+voor+stroomnet

Antwoorden (1)