Slim telewerken en Unified Communications – hot topic voor het smarthome

18 maart 2021 8 Minuten 0 Reacties
Telewerken webcam chat

Van face-to-face naar remote in het smarthome. Online telewerken en UniFied Communications (UFC) waren jarenlang slechts een onderwerp voor het afstemmen van de balans tussen thuis en werk en leuk dat het bestaat. Sinds dit jaar zijn beide communicatievormen een hot topic voor het smarthome geworden. Van een optie tot een must met het Corona-virus en de klimaatcrisis als katalysator.

Onder telewerken verstaan we werk dat je normaal gesproken op kantoor zou doen via een vorm van telecommunicatie en nu op een privéwerkplek doet. TNO geeft voor telewerken de volgende definitie: ‘Arbeid die op afstand van de werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT).’ Hoewel het aantal telewerkers de afgelopen jaren gestaag omhoog ging, dit mede door smarthome en portable en hospitality kantoor-applicaties, was het nog geen hoogvlieger. COVID-19 en de klimaatcrisis brengen daar als katalysator ineens snel verandering in.

De Infodemic (= een tsunami van nieuws, correct en fake) over COVID-19 heeft de visie op het thuiswerken en produceren radicaal veranderd. Als het niet meer verstandig is om als collega’s bij elkaar te hokken, te reizen, beurzen of symposia bij te wonen en handen te schudden waarom dan niet thuis in het smart home gaan werken. Dat bespaart bovendien op energie en reizen hetgeen weer goed is voor ons klimaat en duurzaamheid.

Telecommuting en UFC

Onder Telecommuting of e-commuting verstaan we een werkarrangement waarbij de employee hetzelfde werk via ICT-technieken thuis kan uitvoeren. Het smarthome is daar heel geschikt voor. Beeldschermen, computers, online telefonie, spraak (Voice over IP)- en videoverbindingen plus een (Realtime streaming) lokaal netwerk zijn al aanwezig. En via de techniek van hospitality en portability valt software van kantoor gewoon thuis te gebruiken en in werkgroepvormen (Collaboration met de collega’s) toe te passen. Behalve thuis in het smarthome kan zulks natuurlijk ook elders op locatie zoals in een bibliotheek, koffiebar of connected car.

Onder Unified Communications verstaan we het toepassen van multiple online communicatievormen. UFC kan een eenvoudig IP-based telefoonnetwerk zijn. Tegenwoordig gaat het echter steeds meer om het integreren van allerlei e-communicatievormen in één netwerkgeheel. Te noemen AV over IP, telefonie, sms, videoconferencing, voicemail, email, Voice over IP, fax en interactieve whiteboards. Dat Unified slaat op het verenigen van al deze communicatievormen tot één zakelijk geheel. Voor het smarthome kan je het zien als een groot slim thuisnetwerk voor alle toegepaste communicatievormen bij telewerken en groupwork.

Explosieve ontwikkeling

Niet verwonderlijk moest men in China al het voortouw nemen met het op afstand gaan werken. Daarna gebeurde hetzelfde in Italië. Massahysterie over het COVID-19-virus leidde tot ‘Skyrocketing van telewerken (collaboration online) en teleconferencing. Dat verspreidt zich nu wereldwijd, net als COVID-19 zelfs dus ‘viraal.’

Overal waar face-to-face niet absoluut noodzakelijk is springt remote in het ontstane gat. Workgroup production van content en telemeetings waren al niet ongewoon. Waar het kan vervangen zij momenteel de traditionele werkwijzen. Het gaat echter veel verder: De meeste trainingen en cursussen gaan nu online. Niet naar kantoor, de beurs of conferentieoord kunnen gaan dan via online streaming en hospitality office software.

Er breken gouden tijden aan voor webbased video, providers van video conferencing en on demand steken de vlag uit. Idem die van virtual workspaces. De outbreak van COVID-19 leidde tot booming van video communication.

Ook bij entertainment

Het on demand tv-kijken, ook al in virtual of augmented reality, is gewoon geworden in het smarthome. Ook wel het remote meekijken van evenementen, live shows en interactieve gaming. Komen daar nog factoren als reisbeperkingen en quarantaine en klimaatfactoren bij dan wordt remote entertainment pas echt interessant.

Bij remote production verandert het tv-kijken. Van in de studio naar thuis. De mate van engagement valt daarbij op te hogen door het actueel kunnen inbellen bij shows en het toepassen van VR/AR. Dat vergt tevens aanpassing van de OTT (= betaalde diensten).

De inkomsten van de cinema en theaters staan onder druk bij het teruglopen van de aantallen bezoekers uit angst voor het Coronavirus. Overschakelen naar on demand thuis met extra belevingsfaciliteiten kan de periode van de epidemie wellicht overbruggen.

Evenementen, shows en beurzen kan je verplaatsen doch het houdt een keertje op. Remote betekent dan ook hier breng de gebeurtenissen dan interactief, meebelevend en enerverend aan huis. Passende OTT zorgt dan voor de inkomsten.

In de cloud

In de cloud heb je geen last van virussen zoals COVID-19 en ook geen reistijd, en uitstoot van CO2 en stikstof. Waarom dan daar dan niet alles wat min of meer automatisch en in collaboration kan naar verplaatsen? Het kan een kwestie van overleven worden. Wie het niet doet raakt achterop, schaadt het milieu of loopt het risico op een virusbesmetting.

De vraag naar automatische cloud back-up en sync-diensten stijgt navenant. Regioversies van programma’s zijn eveneens eens relatief eenvoudig te realiseren.

Infinityboard 

Een interessante ontwikkeling voor slim thuiswerken vormt het elektronische whiteboard. Het oude vertrouwde whiteboard om aantekeningen op te maken voor de werk- of brainstormgroep is tegenwoordig vervangen voor het elektronische Infinityboard (o.a. geleverd door NEC). Dat past mooi bij de nieuwe communicatie, overleg- en samenwerkingsmethoden in het slimme huis of kantoor.

UFC is het allemaal sharing via Real Time Communication (RTC) en collaboration op het (infinity) whiteboard wat de klok slaat. Dit zowel gewoon thuis in het smarthome, op kantoor als in congrescentra en bij e-seminars. Stond er vroeger een persoon op een whiteboard te tekenen voor een groepje, anno de roaring twenties van 2020 heb je een e-board waarop allerlei soorten bestanden (video, geluid, tekst, grafieken, animaties etc.) gewoon draadloos digitaal zijn neer te plakken. Desgewenst dakpansgewijs. De aanwezigen kunnen hun input direct met de boardman/vrouw delen. Zelfs van buitenaf via Skype of FaceTime.

Ziet u het al voor zich? Lekker thuis vanuit het slimme huis uit ontwerpen, plannen, documenten, AV-clips en social media delen met collega’s of cliënten. Knippen, plakken, creatief vormgeven en als tegeltjes (tiling) over elkaar heen leggen. De huisarts die samen met jou gewoon vanuit het smart home  op een Infinityboard de ziekte en/of behandeling even actief doorneemt. Realtime een aantal collega’s over de wereld consulteren en beeld, tekst of andere digitaal materiaal uitwisselen. En studenten die als een groep aan een gezamenlijk health leerproject op het e-board werken. Met vrienden een feestje plannen of de strategie voor een komende sportwedstrijd uiteenzetten. Feitelijk gezien al gewoon realiteit. NEC heeft met haar Infinityboard een complete slimme geheel modulaire e-keten opgezet van creëren, samenwerken (collaboration), en RTC-communicatie. Ideaal voor slim thuiswerken, op kantoor bij conferenties.

Het virtuele kantoor

Er bestaat enig misverstand over het virtuele kantoor. Dat is niet hetzelfde als thuiswerken. Bij het virtual office zit het gros van de kantooractiviteiten in de cloud. Er zijn dus veel minder fysieke faciliteiten. In principe bestaat het complete kantoor of de eigen zaak uit een notebook, tablet of smartphone en de software in de cloud.

Het opstellen van goede werkafspraken met betrokkenen en klanten is een must. Desgewenst kan je ook gebruik maken van een virtuele assistent die een aantal kantoortaken uit handen neemt.

ARBO-faciliteiten

Er wordt nogal eens vergeten dat telewerken/telecommuting gewoon onder de ARRBO-wet valt. De werkplek dient daarom aan de ergonomische eisen die daarvoor gelden te voldoen. Als er thuis iets misgaat, er lichamelijke klachten door slecht meubilair of ICT-apparatuur ontstaan en de kantoorsoftware hoofdpijn of stress veroorzaakt is de werkgever daarvoor verantwoordelijk.

De werkgever dient voor de thuiswerkers maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen conform de ARBO-wet en de risico-inventarisatie (RIE) daarover zeggen. Idem zijn de kosten voor de werkgever.

Telehealth

Gezondheidszorg op afstand is ook precies iets voor het healthy smart home. E-consulten, zorg op afstand, het monitoren van ziekten of kwalen en het ondersteunen van mensen met beperkingen, chronische ziekten en ouderdom hoort er gewoon bij. Bovendien bespaart dit veel op tijd, geld en mankracht. In geval van COVID-19 is het ook verstandig dat potentieel besmettelijke consulten eerst online verlopen. Bij een thuisquarantaine zijn alle metingen online door te geven naar een centrale gezondheidspost.

Tot slot

Remote heeft de toekomst in het smarthome. Uiteraard is het niet de bedoeling dat wij straks alleen nog zitten te telecommuten en UFC-en. Contact met mensen en collega’s blijft gewoon nodig. Maar waar het kan en het milieu spaart of noodzaak is bij ziekten… gewoon invoeren.

Reacties (0)