Leren met de iPad valt niet bij iedereen in goede aarde

16 april 2013 1 Minuut 0 Reacties
tablet-school

Begin deze maand werd bekend dat minimaal 10 Nederlandse scholen dit jaar omgevormd worden tot zogenaamde iPad-school waarbij het gebruik van de tablet en het leren van nieuwe vaardigheden die in de 21ste eeuw van belang zijn centraal staan. Toch blijkt nu dat dit initiatief niet bij iedereen in goede aarde valt.

Leren met de iPad

Het ‘nieuwe leren’ moet later op veel meer scholen geïntroduceerd worden en moet ervoor zorgen dat leerlingen beter voorbereid zijn op nieuwe media en vaardigheden die tegenwoordig vereist zijn. Naast het werken met de iPad en het leren van nieuwe vaardigheden krijgen kinderen ook te maken met flexibele schooltijden en is er geen vast lokaal meer waar kinderen elke dag les in krijgen.

Ouders maken zich zorgen

De Telegraaf meldt deze week dat op De Driemaster in Sneek nogal wat onrust is ontstaan over de nieuwe lesmethode, een initiatief van O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd). Afgelopen maandag werden de plannen op de school gepresenteerd maar niet iedereen lijkt hier positief tegenover te staan. Inmiddels zouden tien ouders besloten hebben hun kinderen van de school te halen. In totaal zitten er maar 77 leerlingen op de school.

Ouders zouden zich met name zorgen maken over de vraag of leerkrachten wel weten hoe ze les moeten geven volgens de nieuwe methode en zien de flexibele lestijden niet zitten. De school zelf ziet vooralsnog geen reden om de plannen niet door te zetten. De directrice geeft aan dat er behoefte is aan flexibiliteit wat de schooltijden betreft, maar het zal niet betekenen dat leerlingen kunnen komen wanneer zij het willen. Daarnaast zal er ook gewoon aandacht besteed blijven worden aan bijvoorbeeld het leren schrijven met de hand.

Reacties (0)