3D lessen zorgen voor hogere cijfers bij leerlingen

08 november 2011 1 Minuut 0 Reacties
3D-in-de-klas

De inzet van 3D projectie als onderwijsmiddel in het klaslokaal heeft een positieve invloed op de manier waarop leerlingen leren. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het International Research Agency in opdracht van Texas Instruments DLP Products. Het onderzoek is uitgevoerd in 15 scholen in zeven Europese landen, waaronder drie scholen van de Laurentius Stichting uit Zuid-Holland.

Het onderzoek vergelijkt het verschil in begrip, het onthouden van informatie en het algehele gedrag tussen leerlingen (leeftijd 10-13) die leren via traditionele 2D methoden, zoals het schoolbord, en leerlingen die leren met behulp van 3D projectie van beelden. Met het onderzoek wil DLP Products, leverancier van onderwijstechnologie bijdragen aan de informatieverzameling over lesgeven door middel van 3D projectie.

Het niveau van de leerlingen werd voor en na het onderzoek getest. Tijdens de lessen kregen leerlingen dezelfde instructie, het verschil was dat de ene groep les kreeg in 2D en de andere groep met 3D materiaal. De leerlingen werden getest op hun vermogen om de informatie vier weken later nog te herinneren. Ook bezochten de onderzoekers de klassen om de aandacht en het gedrag van de leerlingen te meten.

Conclusies onderzoek

– Gemiddeld 86% van de leerlingen in de 3D klassen scoorden beter na afloop van het onderzoek. Van de leerlingen in de 2D klassen liet 52% een beter resultaat zien. – Individuele leerlingen uit de 3D klassen verbeterden hun test score met gemiddeld 17% in vergelijking met 8% verbetering bij de leerlingen uit de 2D klassen. – Tijdens de 3D lessen was gemiddeld 92% van de leerlingen geïnteresseerd. Bij de 2D lessen was dit minder dan de helft (46%).

Het gebruik van 3D-Ready projectoren in het onderwijs neemt sterk toe. Volgens de Pacific Media Associates (PMA) 2011Q2 Census Report, waren er aan het eind van 2010 wereldwijd bijna 2 miljoen DLP 3D Ready projectoren beschikbaar. Aan het eind van dit jaar worden er 4,1 miljoen projectoren op de markt verwacht.

Bron: Texas Instruments

Reacties (0)