Review: Kemp Elektroniks Schumann Composer

26 juli 2022 + 10 minuten 0 Reacties
Kemp_Schumann Composer_front_side
FWD award

Ronald Kemp van het Nederlandse Kemp Elektroniks is een op elektronica gerichte duizendpoot die behalve voor een uitgebreide reeks aan door hemzelf ontwikkelde én geproduceerde producten ook niet bang is om zijn nek uit te steken voor ontwikkelingen die in eerste instantie lastiger te verklaren zijn. Sterker nog, zijn website kempelekroniksshop.nl blijkt zelfs een waar luilekkerland gevuld met een enorm veelzijdig en uitgebreid assortiment aan producten voor muziekliefhebbers die een gehoormatig experiment niet schuwen.

Voor deze test voorziet Ronald mij wederom van zo’n (h)eerlijk controversieel product. Het blijkt te gaan om een doorontwikkeling van de klassieke Kemp Elektroniks SR (Schumann Resonance) Plug. Voor deze nieuwe ontwikkeling heeft hij alle registers opengetrokken en een apparaat ontwikkeld dat niet alleen de basisfrequentie van de Schumann resonantie genereert, maar nu ook de vijf opeenvolgende ‘boventonen’ in sterkte regelbaar!

Theorie

Voordat ik verder wil en kan gaan met de feitelijke werking en effecten van dit overigens keurig strak vormgegeven apparaat, is het absoluut noodzakelijk om het eerst even over de Schumann resonantie te hebben. Want WTF is nu weer in hemelsnaam een Duits klinkende resonantie, waar komt dit allemaal vandaan en vooral wat hebben wij eraan bij audiotoepassingen? De Schumann-resonanties blijken een reeks spectrumpieken in het extreem lage frequentie (ELF) gedeelte van het elektromagnetische veldspectrum van de aarde te zijn. Schumann-resonanties zijn wereldwijde elektromagnetische resonanties die worden opgewekt door bliksemontladingen gevormd door de holte tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. Dit wereldwijde fenomeen van elektromagnetische resonantie is genoemd naar de natuurkundige Winfried Otto Schumann die het in 1952 wiskundig voorspelde. Schumann-resonanties treden op doordat de ruimte tussen het aardoppervlak en de geleidende ionosfeer fungeert als een gesloten golfgeleider. De beperkte afmetingen van de aarde zorgen ervoor dat deze golfgeleider fungeert als een resonantieholte voor elektromagnetische golven in de extreem lage frequentie band. De holte wordt van nature geladen door elektrische stromen in bliksem. De uitkomsten van de berekening zijn in goede overeenstemming met de gemeten waarden van 7,8 Hz voor de ‘grondtoon’ en respectievelijk 14 Hz, 21 Hz, 26 Hz, 33 Hz en 39 Hz voor de aanzienlijk zwakkere ‘boventonen’. Het waarnemen van dit fenomeen met een gevoelige antenne is trouwens geen sinecure, want de signaaltjes zijn uiterst zwak.

Theorie wordt praktijk

De link waar wij hier als luisteraar wat aan ontstaat doordat ook onze hersenen elektromagnetische golven opwekken en de frequenties daarvan voor een groot deel samen blijken te vallen met die van het Schumann spectrum! Deze overeenstemming leidde tot het denkbeeld dat deze van nature aanwezige Schumann golven van belang zijn voor het goed functioneren van de mens. Er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan dat deze gedachte min of meer ondersteunt. Volgens deze onderzoekers zijn er aanwijzingen dat deze straling al in zeer lage intensiteiten het vermogen tot concentreren en waarnemen van proefpersonen positief kan beïnvloeden. Hierop berust ook het positieve effect van de Schumann Resonance Plug van Kemp Elektroniks en de perceptie die het geeft bij de waardering van beeld en geluid. In feite is de SR-Plug namelijk een oscillator die de grondfrequentie van het Schumann spectrum in zeer lage intensiteit uitstraalt via een draadantenne. Er is zogezegd sprake van een steuntje in de rug van een natuurlijk fenomeen. Wel is bekend dat elektromagnetische straling gevaarlijker wordt naarmate frequentie en intensiteit hoger zijn. Maar in geval van de SR-Plug is de frequentie extreem laag en de intensiteit bijna onmeetbaar klein. Dat in tegenstelling tot helaas het bombardement van elektromagnetische straling waaraan de moderne mens vandaag de dag blootstaat als gevolg van bijvoorbeeld het lichtnet, digitale apparaten en de vele vormen van mobiele communicatie. De frequentie en intensiteit van deze golven zijn zelfs miljoenen malen hoger dan die van het aardse (eventueel door apparaten ondersteunde) Schumann fenomeen.

Advertentie

Van SR-plug naar Schumann Composer

Van de Kemp SR-Plug zijn er duizenden verkocht en vele collega recensenten en muziekliefhebbers hebben zich in de loop der jaren lovend uitgelaten over deze tweak. De hier te bespreken Schumann Composer is een product dat is ontstaan door voortschrijdend inzicht en tevens prachtig de onverminderde verbeteringsdrang van Ronald Kemp illustreert. Want waar het origineel alleen nog de Schumann grondtoonfrequentie van 7,8 Hz kon genereren, wilde hij dit bij het nieuwe ontwerp uitbreiden naar het complete Schumann spectrum! Dit uit zich in een kunststof behuizing van 29 cm breed, 8 cm hoog en 26 cm diep, een gewicht van 4 kilo en aan de voorzijde zes draaiknoppen waarmee de sterkte van elk van de zes frequenties met een factor 2 vergroot of verkleind kan worden. De achterzijde bevat alleen maar een euro netconnector en een stevige aan/uitschakelaar en verder is er niets zichtbaar. Het apparaat verbruikt in bedrijfstoestand trouwens slechts 15 Watt uit het lichtnet.

Onderhuids

De originele SR-Plug was een klein kastje dat direct in het stopcontact kon worden gestoken net zoals de nog bekendere Kemp SNS (parallel lichtnet filter) en QA (Quantum Approach) pluggen en was verder voorzien van een draairegelaar om de sterkte in te stellen. De bottleneck was de lange antennedraad die verticaal moest worden aangebracht en noodzakelijk was voor de juiste werking van de SR-Plug. Dit is precies de reden waarom het zolang heeft geduurd voordat het vervolg in de vorm van de Schumann Composer op de markt kwam. Want helemaal niemand zit natuurlijk te wachten op een apparaat waar een tros antennes aan vast zit die bijna als een spinnenweb op de muur zouden moeten worden bevestigd. Daardoor is de definitieve Composer voorzien van zes onderhuidse printplaten met spiraalantennes van 192 meter lengte elk. Maar daar stoppen de aanvullingen en verbeteringen niet mee, want ook bevat de composer zes betere separate shunt voedingen, zijn er intern Creaktiv System Chips (Wetenschappelijk onderbouwde technologie van het Duitse bedrijf Gabriel-Technologie dat zogenaamde electrosmog onderdrukt) aangebracht en is elke module separaat in hars gegoten en gecombineerd met Shungite. Een zeldzame zwarte steensoort die voornamelijk wordt gevonden in het dorpje Shungu in Rusland, daarbij tot maar liefst 99% uit koolstof bestaat en veel vanwege gezondheidsredenen en het ontstoren van ‘straling’ wordt gebruikt. Hoewel ik zeker besef dat door dit soort maatregelen het ‘zweverigheidsgevoel’ rond de Schumann Composer alleen nog maar verder zal worden aangewakkerd, moeten we ook beseffen dat dit complete concept in basis al ver buiten de vertrouwende comfortzone van velen vertoeft. Dat Ronald Kemp dus heeft getracht de reeds bestaande eigenschappen en voordelen van de originele SR-plug nog verder te verbeteren, is niet alleen lovenswaardig maar getuigt ook van een gezond portie lef, durf en geloof in de werking.

Luisteren

Hoewel ik wel vaker om de zoveel tijd producten in de luisterruimte op bezoek heb die buiten de gebaande paden treden, blijft het toch iedere keer opnieuw een vreemde gewaarwording. In dit geval wordt dat al meteen veroorzaakt doordat er alleen maar een lichtnetstekker in het stopcontact kan worden gestoken en verder niets. Op advies van Ronald plaats ik de Schumann Composer precies in het midden voor mij, op in mijn geval mijn audiorack en met de zes regelaars allemaal in de middenstand. Dit zorgt ervoor dat het natuurlijke Schumann spectrum zal worden gesimuleerd. Voor deze test gebruik ik de Composer zowel thuis in mijn eigen referentieset, bij verschillende andere reviews en in de luisterruimte van enkele muziekvrienden. Maar laat ik vooral beginnen met wat het doet in mijn eigen vertrouwde omgeving. Daar ken ik namelijk de omstandigheden het allerbest en ben mij het snelst bewust of en wanneer er wat veranderd. Na een kwartier zonder ergens de aandacht op te richten te hebben geluisterd, zet ik de netschakelaar van de Schumann Composer op de achterzijde op ‘aan’ en ga weer zitten. Direct hoor ik vanaf de eerste seconde dat er wat verandert. Nee, er komt geen compleet octaaf in het laag bij, de weergave is niet ineens 2x beter en ook de vleermuizen duiken met hun ultrasone gehoor niet ineens dood in de tuin neer. Wat het wel doet is een opvallend gevoel van bevrediging en een ontspannen ‘out of the box’ gevoel. Daarbij komen al in de basisstand van de composer de klankkleuren wat meer verzadigd over en ontstaat er hetzelfde soort ietwat diffuse weergave zoals je dat ook live in een concertzaal of ander onversterkt live optreden ervaart. Suggestie? Absoluut niet, want zodra ik de schakelaar weer uitzet is deze ervaring ook weer direct verdwenen en klinkt het weer exact als daarvoor. De Schumann composer hoeft dus geen veld op te bouwen zoals bepaalde andere tweaks zoals de eerder door mij besproken Fostac MAXiiMUS P16 en P40 Tachyonengeneratoren dat wel moeten.

Magische manipulatie

Dat het nog meer intrigerend kan uitvallen bewijst het moment waarop ik toch wel met de nodige argwaan aan de regelaars ga draaien. Want de Composer staat nogmaals op geen enkele wijze fysiek met de hoofdset verbonden en nu zou ik door aan regelaars van enorm lage frequenties te draaien, zelfs weergave aspecten kunnen veranderen?! Mogelijk denkt u daarbij net als ik dat een draairegelaar met een schaalverdeling lopend van -6 tot +6 dB, toch min of meer als een soort van ‘toonregeling’ werkt. Maar niets blijkt minder waar. Want in plaats van de zes aanwezige specifieke Schumann frequenties gehoormatig luider te maken of juist te verzwakken, blijken er heel andere bijna mysterieuze dingen plaats te vinden. Dat de hoofd Schumann frequentie bij 7,8 Hz en daaropvolgende 14 Hz voor meer rust, een grotere ruimtelijke perceptie en doorzicht in de weergave zorgen wist ik al. Maar dat ik draaiend aan bijvoorbeeld de 21 Hz knop de centraal geplaatste solo instrumenten of stemmen verder naar voren of naar achteren zou kunnen plaatsen en daarbij de dieptewerking kan beïnvloeden had ik nooit verwacht. Dat er geen ‘conventionele’ frequenties worden versterkt of verzwakt bewijst vervolgens dat meer plus een meer direct geluid en meer accentuering van de bovenharmonischen geeft, terwijl bij het in de min draaien een diffuser, grootser panorama ontstaat met doorgaans een zachter timbre en meer verzadigde klankkleuren. Als extra aanvulling is het goed om te melden dat de sterkte en invloed van de effecten mee zal veranderen wanneer je de Schumann Composer zelf verplaatst of hem bij iemand anders uitprobeert. Lekker (subtiel) aan de knoppen draaien en vooral zelf luisteren is hier dus zeker het devies. Voordat ik verder zal gaan wil ik eerst nog even aan u kwijt dat ook de ‘nul-stand’ van de zes regelaars al een zeer evenwichtige weergave bezit die volledig recht doet aan waar dit bijzondere apparaat voor staat. Namelijk een soort weergave waarbij je een meer natuurlijke, vloeiende, ruimtelijke en rijke perceptie ervaart. Hoewel het wat zweverig klinkt, ervaar ik het zelf als een soort van toevoegende dimensie die je als luisteraar verder van het hifi gevoel kan wegtrekken en je op bepaalde, specifieke wijze meer en dieper van de muziek zelf kan laten genieten.

Nog meer manipulatie

Zodra ik weer verder ga met de overige draairegelaars, blijken er vooral rond de 26 Hz ineens hele andere aspecten te veranderen en dan met name op de gebieden van timbre en focussering. Maar ook hier werkt het niet zoals een conventionele toonregeling dat zou doen, maar heeft het bij deze frequentie meer te maken met de virtuele ‘fysieke’ aanwezigheid van zo’n instrument of stem. Je kunt het geluid daarbij ‘dichter’, compacter en meer gefocusseerd maken of juist losser, doorzichtiger en diffuser. Fascinerend! Bij de nog hogere frequenties neemt de invloed van de manipulaties langzaam af wat ook logisch is als je de verdeling van het Schumann spectrum bekijkt. Toch wil dit echter niet zeggen dat het verdraaien van de regelaars bij deze frequenties niets meer zou doen. Denk hierbij aan iets meer of minder focus of tenslotte bij de hoogte frequentie 39 Hz dat het laag wat compacter of juist losser wordt. Let wel dit is vooral wat ik waarneem in mijn eigen referentieketen bestaande uit de Master Contemporary C luidsprekers, Zanden 6000 geïntegreerde buizenversterker en de Grimm MU1 streamer met Mola Mola Tambaqui DAC. Doordat ik de Kemp Schumann Composer ook bij enkele andere vrienden heb uitgeprobeerd weet ik dat de bereikte resultaten grotendeels overeenkomen. Wel blijkt de werking van de zes regelaars meer of minder uitgesproken te zijn afhankelijk van de kwaliteiten van het gebruikte audio systeem. Dus hoe meer het systeem richting high-end kwaliteit gaat, hoe beter de subtiele en wat minder subtiele verschillen van de onderlinge regelaars waarneembaar zijn. Toch bleek al snel dat ook bij een minder kostbaar systeem de heilzame werking van de Schumann Composer in zijn algemeenheid, meteen waarneembaar was.

Conclusie

De Kemp Elektroniks Schumann Composer is best een kostbaar apparaat voor zo maar een tweak. Maar in tegenstelling tot de meeste andere tweaks of gadgets ben je bij dit bijzondere en buitengewoon intrigerende apparaat wel verzekerd van heel veel traploos instelbare mogelijkheden. Dat het überhaupt wat doet staat voor mij inmiddels als een paal boven water en het is samen met producten van enkele andere concurrerende merken zoals bijvoorbeeld het Duitse Schnerzinger, enorm fascinerend dat kastjes en apparaten die nergens op de signaalweg zelf zijn aangesloten, toch op bijna magische wijze de weergave of beter gezegd de perceptie van het geluid, opvallend sterk kunnen beïnvloeden. Is dit dan in geval van de Schumann Composer de oplossing voor iedereen? Nee, want behalve dat niet iedereen geld voor zo’n soort product overheeft, manipuleert het ook op bepaalde wijze wat je ervaart bij muziekluisteren. Kun je daar geestelijk tegen en is het vooral het eindresultaat wat telt, dan is het fascinerend en enorm boeiend om eens zelf met dit keurig gemaakte kastje aan de gang te gaan. Ziet u zoiets echter helemaal niet zitten, dan moet u het ook vooral niet doen. Want eenmaal in uw set en zelf ervarend dat de werking veel duidelijker is dan u vooraf had verwacht, is er bijna geen weg meer terug. Het volgende wat u namelijk zult gaan doen is uzelf afvragen of er dan niet nog (veel) meer andere invloeden in uw woonomgeving nog verborgen zijn. Invloeden die behalve uw muziekweergave ook uw tv beeld en soms zelfs uw welzijn op positieve wijze kunnen beïnvloeden!

Kemp Elektroniks Schumann Composer € 1.995,-

www.kempelektroniks.nl

Reacties (0)