Yazula is als eerste app direct aan NL-Alert gekoppeld

01 maart 2019 1 Minuut 1 Reacties
Yazula

Voor het eerst is er een app gelanceerd die een directe koppeling met NL-Alert heeft. Yazula is sinds 2017 bezig met proeven die deze koppeling tot stand brengen. Die pilot is succesvol gebleken en dus is de app nu voor iedereen beschikbaar.

Yazula-app

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, explosiegevaar of noodweer. De overheid bekeek al langer de mogelijkheden om een app geschikt te maken om deze meldingen door te zetten. Nu gebeurt dat namelijk alleen via een speciaal bericht. Met de vele communicatiemiddelen die beschikbaar zijn, is een bredere inzet van NL-Alert wenselijk.

De nieuwe koppeling met Yazula maakt in elk geval dat het bereik van NL-Alert flink groeit. Meldingen via die app zijn bijvoorbeeld ook via een wifi-netwerk te ontvangen. Ook kan de NL-Alert daardoor verzonden worden naar een tablet met iOS of met Android. Dat kan dankzij een directe koppeling tussen Yazula en de verzender van de NL-Alert.

Als de overheid een melding verstuurt via NL-Alert, komt deze realtime terecht op het Yazula-platform. Dat betekent dat de gebruikers van de app die zich in een calamiteitengebied bevinden ook via de app een bericht ontvangen. Dankzij de koppeling van Yazula met sociale netwerken, kan die melding vervolgens eenvoudig verspreid worden. Ook dat vergroot het potentiële bereik flink.

Advertentie

Communicatiekanaal opzetten

Door de koppeling ontstaat er in potentie ook een praktisch communicatiekanaal voor de 25 individuele veiligheidsregio’s om burgers in hun gebied te waarschuwen voor een calamiteit met een lagere prioriteit. Yazula ontsluit deze meldingen al van RijnmondVeilig.nl, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Om dit mogelijk te maken, koppelt de app berichten aan de geografische locatie van de gebruiker. Als die zich op een specifieke locatie bevindt, krijgt de gebruiker berichten gekoppeld aan die plek. Ook kunnen gebruikers bepaalde verzenders blokkeren. Desgewenst kunnen dus organisaties en bedrijven uitgesloten worden van het verzenden van berichten.

Reacties (1)